Palveluehdot

SOPIMUSEHDOT_V1.1#2017

1. Sopimuksen kohde ja sopimuksen ehdot

1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Blue Holidays Finland Oy:n (jäljempänä ”BHF”) vuokratessa lomamökkejä, lomahuoneistoja ja huoneita asiakkaalle.

1.2. Sopimuksenkohteena on kulloinkin yksilöity lomamökki tai lomahuoneisto tai huone (kukin erikseen ”Vuokrakohde”).

1.3. Vuokrakohde varataan BHF:n internetsivuston tai muun yhteydenottokanavan kautta.

1.4. Jäljempänä näitä ehtoja kutsutaan ”Ehdoiksi”, asiakasta ”Asiakkaaksi”, sopimuksenkohdetta ”Vuokrakohteeksi”, BHF:n tuottamaa vuokrauspalvelua ”Vuokrapalveluksi” ja näiden muodostamaa sopimuskokonaisuutta ”Sopimukseksi”.

2. Vuokrapalvelun käyttäminen

2.1. Jokaisen Asiakkaan tulee hyväksyä Ehdot Vuokrakohdetta varatessaan. Hyväksyminen tapahtuu sähköisesti. Ehtojen hyväksymisellä Asiakas hyväksyy samalla, että Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä Sopimuksen täyttämiseksi BHF:n sivuilla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

2.2. BHF vastaa siitä, että Vuokrapal­velun tietoturva ja kerättävien henkilötietojen käsittely vastaa kulloinkin voimassaolevaa lainsää­däntöä ja viranomaismääräyksiä, mukaan lukien erityisesti henkilötie­tojen käsit­te­lystä annet­tuja säännöksiä ja vi­ranomaiskäytäntöä. BHF:llä on oikeus poistaa itse Vuokrapalvelusta tietoja, jotka ovat ristirii­dassa tämän ehtokohdan kanssa.

2.3. Vuokrapalvelua käytettäessä hyödynnetään Vuokrapalveluun sisältyviä tietosisältöjä. Tehty varaus ja sen sisältö voidaan Osapuolia sitovasti tarkistaa BHF:n sähköisestä tallenteesta.

2.4. Sopimuksen päätyttyä BHF poistaa ilman tarpeetonta viivästystä, asiakastiedot, ellei Asiakas ole rekisteröitymisen yhteydessä antanut suostumusta säilyttää tietoja jatkoasiakkuutta varten. Matkustustietojen osalta säilytysvelvollisuudessa huomioidaan kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö.

2.5. Mikäli Asiakas rikkoo jotain tämän Sopimuksen määräyksistä, BHF voi estää Vuokrapalvelun käytön ja/tai pur­kaa sopi­muksen.

3. Vuokrapalvelun varaaminen, maksaminen, muutos ja peruutus

3.1. Asiakkaan oikeudellinen kelpoisuus. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Mikäli varaukseen liittyy useita henkilöitä, Asiakkaalla on oltava suostumus tai valtuutus toimia muiden varaukseen liittyvien henkilöiden puolesta. Asiakas vastaa siitä, että hänen Vuokrapalveluun syöttämät tiedot ovat kaikkien varaukseen liittyvien henkilöiden osalta oikeita ja että Asiakas on saanut luvallisesti syöttää kyseiset myös muiden henkilöiden tiedot Vuokrapalveluun. Varuksen yhteydessä kysytään kaikkien vieraiden henkilötiedot ja matkan syy (vapaa-aika vai työmatka). Tiedot kysytään matkustajatietorekisteriä varten viranomaisten ja soveltuvan lainsäädännön edellyttämin tavoin ja laajuudessa.

3.2. Varauksen tekeminen. Asiakkaan varatessa Vuokrapalvelun sähköisesti, hän saa varausvahvistuksen varauksesta sähköpostiin, kun BHF:n varausvahvistuksesta vastaava henkilö on sen käsitellyt. Ennen varausvahvistuksen saamista Asiakkaan tilausta ei ole onnistuneesti käsitelty.

3.3. Varausmaksu. Varausvahvistuksen yhteydessä Asiakkaalle toimitetaan lasku tilatusta Vuokrapalvelusta. Laskusta tulee maksaa heti vähintään 15 prosentin varausmaksu. Varausmaksun määrä lasketaan tilatun Vuokrapalvelun kokonaissummasta. Varausmaksu maksetaan BHF:n verkkosivuilla määrittelemän maksutavan mukaisesti. Varausmaksun maksamisella Vuokrapalvelu aktivoituu ja varaus vahvistuu.

3.4. Varauksen maksu. Asiakas voi maksaa varausmaksun yhteydessä koko Vuokrapalvelun sekä palvelumaksun. Mikäli varaus on alle 250 euroa, palvelumaksu on 10 euroa. Mikäli varaus on 250-499 euroa, palvelumaksu on 15 euroa. Mikäli varaus on 500-999 euroa, palvelumaksu on 25 euroa. Mikäli on varaus 1000-1499 euroa, palvelumaksu on 35 euroa. Mikäli varaus on 1500-1999 euroa, palvelumaksu on 45 euroa. Mikäli varaus on 2000 euroa tai enemmän, palvelumaksu on 55 euroa. Alle 250 euron varaukset tulee maksaa kokonaisuudessaan varausta tehtäessä. Muutoin Vuokrauspalvelun maksu tulee maksaa 60 päivää ennen varauksen kohteena olevan matkan alkua. Jos varaus tehdään tätä aikaisemmin, maksetaan varausta tehtäessä vain varaus- ja palvelumaksu ja loppumaksu erääntyy maksuun 60 päivää ennen varauksen kohteena olevan matkan alkua.

3.5. Maksutavat. Voit valita maksutavaksi joko laskun tai PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla ja maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

3.6. Asiakkaan suorittama varauksen peruuttaminen tai muuttaminen. Kaikki muutos- ja peruutuspyynnöt käsitellään BHF:n toimesta kirjallisena. Asiakkaan tulee toimittaa pyyntö sähköpostilla BHF:lle. Jos Asiakas muuttaa varaustaan, BHF voi määrätä tästä johtuvia maksuja.

3.7. Maksun palautus. Asiakkaalle ei ole yleistä oikeutta tehdä peruutusta, ellei tällaisesta oikeudesta ole sovittu nimenomaisesti varausvahvistuksen yhteydessä. Asiakkaan peruuttaessa varauksen, varaus- eikä palvelumaksua palauteta. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 28 päivää ennen varauksen alkua, suoritettua maksua ei palauteta miltään osin. BHF suosittelee, että Asiakas ottaa matkavakuutuksen, joka korvaa peruuntumisen kustannuksia Asiakkaalle.

3.8. Sairastuminen tai muu vastaava ylivoimainen este. Jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksu takaisin lukuun ottamatta varaus- ja palvelumaksua. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä BHF:lle ja asia on osoitettava tarvitessa esimerkiksi lääkärintodistuksella.

3.9. BHF:n oikeus peruuttaa varaus. BHF:lla on oikeus peruuttaa maksamattomat varaukset eräpäivän jälkeen. Lisäksi BHF:llä on ylivoimaisen esteen sattuessa oikeus peruutukseen. Tällainen ylivoimainen este voi aiheutua esim. harvinaisen voimakkaasta sääilmiöstä, tulvasta, tulipalosta tai Vuokrakohteen vahingoittumisesta muulla tavalla (esim. vesivahinko). Ylivoimaisen esteen tapauksessa Asiakkaalle palautetaan kaikki maksut kokonaisuudessaan. BHF ei kuitenkaan vastaa Asiakkaalle sellaisista kuluista, joita peruutuksesta voi ylivoimaisen esteen tilanteessa aiheutua (esim. korvaava majoitus).

3.10. Muut veloitukset. BHF:n muiden mahdollisten palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

3.11. Hinnan muutos. BHF:lla on oikeus muut­taa hin­tojaan, mikäli Vuokrapalveluun kohdistuvat verot ja julkiset maksut muuttuvat varauksen tekemisen jälkeen.

4. Vuokrakohteen käyttöaika, sisältyvät palvelut

4.1. Vuokrakohteen käyttöaika. Vuokrakohde on  Asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 11. Poikkeavista tuloajoista sekä Majoituskohteen ja avainten luovutuskellonajasta sovitaan varausvahvistuksen yhteydessä. Jos Asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana, BHF ei voi taata avainten luovutusta.

4.2. Vuokrakohteen vuokran sisältö. Vuokraan kuuluvat Vuokrakohteen (eli lomamökin ja/tai -huoneiston) käyttöoikeus, normaali energiankulutus, perusastiasto, patjat, peitot, tyynyt, kalusteet sekä poltto- ja saunapuut niissä kohteissa, joissa on takka ja/tai kiuas. Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan. Liinavaatteista ja pyyhkeistä saatetaan periä erillisveloitus. Tällöin asiasta on maininta kohdetiedoissa. Asiakas huolehtii Vuokrakohteen siivouksesta oman käyttönsä aikana. Asiakkaan tulee huomata, että varsinkin maaseudulla sijaitsevien Vuokrakohteiden vesijohtovedessä voi olla väri-, maku- ja hajuhaittoja.

4.3. Aktiviteettipalvelut. Asiakas voi halutessaan tiedustella, onko Vuokrakohteen lähellä tarjolla erilaisia aktiviteettipalveluita. Tällaisia palveluita voi olla muun muassa kanoottiretket, opastetut turistikierrokset ja vaeltamispaketit. Kyseisistä aktiviteettipaketeista tehdään erillinen sopimus Asiakkaan ja aktiviteettipalveluita tuottavan ulkopuolisen palveluntarjoajan välille.

4.4. Vakuusmaksu. Vuokrakohteen omistajalla tai tämän lukuun toimivalla henkilöllä on oikeus periä Vuokrakohteeseen saapumisen yhteydessä Asiakkaalta 150-300 euron vakuusmaksu. Vakuusmaksu peritään Asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Mikäli vahinkoa ei ole aiheutunut ja velvoitteet on hoidettu, vakuusmaksu palautetaan Asiakkaalle lähtöpäivänä. Suorittamattomat velvoitteet, aiheutuneet vahingot ja ylimääräisestä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää suoraan vakuusmaksusta. Vakuusmaksu palautetaan jälkikäteen, mikäli Asiakas poistuu sellaisena ajankohtana, ettei Vuokrakohteen omistaja tai tämän lukuun toimiva henkilö pääse Vuokrakohteen kuntoa paikan päälle arvioimaan.

5. Vuokrakohteen käyttö ja luovutus

5.1. Tupakointi ja lemmikkieläimet. Kaikki Vuokrakohteet ovat savuttomia. Lemmikkieläinten sallittavuus ja mahdolliset lisäveloitukset lemmikkieläimistä on varmistettava varauksen teon yhteydessä.

5.2. Loppusiivous Asiakkaan toimesta. Asiakkaan tulee järjestää puhtaat astiat kaappiin sekä tyhjentää roskat, jääkaapit, pakkaset ja viedä tyhjät pullot sekä tölkit pois. Huonekalut tulee asetella paikoilleen, lattiat pyyhkiä kostealla mopilla ja imuroida. Tasot ja pöydät tulee pyyhkiä kostealla liinalla ja saunat ja wc-tilat pestä. Mahdollinen piha-alue tulee tyhjentää roskista ja tulee jättää samaan tilaan, kun saapuessa. Liinavaatteet ja pyyhkeet tulee jättää sängyn päätyihin pinottuna.

5.3. Loppusiivouksen tilaus. Asiakas voi valita varauksen yhteydessä loppusiivouksen ja/tai jotkut Vuokrakohteet sisältävät pakollisen loppusiivouksen Tilattu loppusiivous ei pidä sisällään astioiden pesua eikä roskien vientiä. Asiakkaan tulee järjestää puhtaat astiat kaappiin sekä tyhjentää roskat, jääkaapit, pakkaset ja viedä tyhjät pullot sekä tölkit pois. Liinavaatteet ja pyyhkeet tulee jättää sängyn päätyihin pinottuna.

5.4. Loppusiivouksen laiminlyönti. Tekemättömästä loppusiivouksesta, astioiden tiskaamattomuudesta, jääkaapin tai pakastaminen tyhjentämättömyydestä sekä roskien ja pullojen viemättä jättämisestä veloitetaan lisämaksu jälkikäteen.

5.5. Käyttäjien lukumäärä. Vuokrakohdetta saa käyttää enimmillään henkilömäärä, joka on varausvaiheessa ilmoitettu. Mikäli henkilömäärään tulee muutoksia ennen tulopäivää, tulee tästä ilmoittaa BHF:lle ja saada lupa muutokselle. Mikäli Asiakas aikoo järjestää Vuokrakohteessa juhlatilaisuuksia tai vastaanottoja, joihin tulee ulkopuolisia osallistujia, tulee tähän saada BHF:n suostumus.

5.6. Vuokrakohteen luovutus. Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 11, ellei varausvahvistuksen yhteydessä toisin mainita. Jos Asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava huoltajan tai omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

5.7.Vahingonkorvaus. Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokrakohteelle tai sen irtaimistolle oleskelunsa aikana aiheutuneet vahingot täysimääräisesti Vuokrakohteen omistajalle. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava Vuokrakohteen omistajalle tai tämän lukuun toimivalle taholle. Samoin ilmoitus vahingosta on välitettävä BHF:n tietoon.

5.8. Sopimuksen purkaminen. Vuokrakohteen omistajalla tai tämän lukuun toimivalla henkilöllä on myös oikeus purkaa Sopimus sekä estää Asiakkaan tai tämän vieraiden pääsyn Vuokrakohteeseen, jos se on omaisuuden turvaamisen, sopimusrikkomuksen tai muun painavan syyn takia tarpeen. Purkamistapauksessa maksuja ei palauteta käytetyltä eikä käyttämättömältä vuokra-ajalta.

6 Reklamaatiot

6.1. Reklamaatiot. Kaikki Vuokrakohteen tasoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua omistajalle tai tämän lukuun toimivalle taholle. Mikäli omistaja tai tämän lukuun toimiva taho ei korjaa puutteita, valitus tai huomautus tulee tehdä 36 tunnin sisään virheen tai puutteen havaitsemisesta BHF:lle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.

7 Vastuunrajoitus

7.1. Vastuunrajoitus. Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Vuokrapalvelun käytöstä aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, BHF vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Kaikissa tapauksissa BHF:n korvausvastuu rajoittuu aina Asiakkaan Vuokrapalvelusta maksamiin Sopimuksen mukaisiin maksuihin. BHF ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta BHF ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Kaikki aktiviteettipalvelut tuottaa ja laskuttaa BHF:sta riippumaton taho. BFF ei ole milloinkaan vastuussa tällaisen palvelun virheestä tai siitä aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta vahingosta.

7.2. Kohteen kaluste ja lähialuetiedot. Kohteen kaluste ja lähialuetiedot vastaavat julkaisun tai päivityksen yhteydessä omistajan tai BHF:n ilmoittamia tietoja. Vuokrakohteet sivuilla olevissa kuvissa esiintyvät kalusteet ja esineet saattavat vaihdella normaalin kulumisen ja päivittämisen johdosta. Kaikkia kuvissa olevia esineitä ei välttämättä ole kohteessa. BHF ei vastaa sivuilla mainittujen kohdetietojen lähialueen palveluiden saatavuudesta tai paikkansapitävyydestä.

8 Oikeuspaikka ja lainvalinta

8.1. Riidanratkaisu. Sopimukseen ja Vuokrapalveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensiasteessa Helsingin käräjäoikeudessa.